Tôi sẽ làm việc ở đâu sau khi trúng tuyển vào CTCI Việt Nam?

Tôi sẽ làm việc ở đâu sau khi trúng tuyển vào CTCI Việt Nam?

Trong quá trình thử việc, người lao động sẽ làm việc tại trụ sở chính của công ty CTCI Việt Nam tại Hà Nội. Sau khi ký hợp đồng, người lao động có thể làm việc tại văn phòng hoặc được cử đi làm việc tại công trường hay các văn phòng khác (trong và ngoài nước) tùy thuộc vào yêu cầu dự án và phần việc người đó đảm nhận.

Share this post