Tôi có thể nộp hồ sơ đến CTCI Việt Nam qua email hoặc thư không?

Tôi có thể nộp hồ sơ đến CTCI Việt Nam qua email hoặc thư không?

Ứng viên có thể nộp hồ sơ qua đường bưu điện, email hoặc nộp trực tiếp tại văn phòng CTCI Việt Nam theo địa chỉ sau:

Phòng Hành chính – Nhân sự
Công ty TNHH CTCI Việt Nam
Tầng 6, Tòa nhà Charmvit, 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội

Email: hr.ctcivietnam@ctci.com

Share this post