LỌC DẦU

LỌC DẦU


Project Description
Nhóm : LỌC DẦU
Dự Án: Nhà máy lọc dầu Dung Quất – Gói thầu nhà điều hành
Chủ Đầu Tư : PV
Khách Hàng : Technip (TPGM)
Địa Điểm : Quảng Ngãi ,Dự án trong nước
Năm Dự Kiến Hoàn Thành :
Dịch Vụ : E
Mô Tả :