Dự án

DỰ ÁN


SASA PTA

Chủ đầu tư: SASA Polyester Sanayi A.S. Khách hàng: CTCI Bejing Địa điểm: Thổ Nhĩ Kỳ Năm hoàn thành: 2021 Dịch vụ: Thiết kế

Learn More