Câu Hỏi Thường Gặp


Khi muốn thi tuyển vào CTCI Việt Nam, hồ sơ của tôi phải có những giấy tờ gì?

Khi muốn nộp hồ sơ vào một trong những vị trí CTCI Việt Nam đang tuyển dụng, ứng viên [...]

Tôi có thể nộp hồ sơ đến CTCI Việt Nam qua email hoặc thư không?

Ứng viên có thể nộp hồ sơ qua đường bưu điện, email hoặc nộp trực tiếp tại văn phòng [...]

Quy trình tuyển dụng tại CTCI Việt Nam như thế nào?

Khi nhận được hồ sơ dự tuyển của ứng viên, phòng Nhân sự sẽ lựa chọn những hồ sơ [...]

Tôi sẽ được hưởng chế độ phúc lợi gì khi làm việc tại CTCI Việt Nam?

Ngoài chế độ lương, thưởng và trợ cấp thỏa đáng, CTCI Việt Nam cũng rất quan tâm đến nhân [...]

Thời gian thử việc tại CTCI Việt Nam là bao lâu?

Những ứng viên vừa tốt nghiệp đại học sẽ có thời gian thử việc 2 tháng. Với những ứng [...]

Tôi sẽ làm việc ở đâu sau khi trúng tuyển vào CTCI Việt Nam?

Trong quá trình thử việc, người lao động sẽ làm việc tại trụ sở chính của công ty CTCI [...]