Khi muốn thi tuyển vào CTCI Việt Nam, hồ sơ của tôi phải có những giấy tờ gì?

Khi muốn thi tuyển vào CTCI Việt Nam, hồ sơ của tôi phải có những giấy tờ gì?

Khi muốn nộp hồ sơ vào một trong những vị trí CTCI Việt Nam đang tuyển dụng, ứng viên phải nộp những giấy tờ sau:

 • Tờ khai thông tin ứng viên (download)
 • Đơn xin việc tiếng Việt
 • Đơn xin việc tiếng Anh
 • Sơ yếu lý lịch có xác nhận của địa phương
 • CV tiếng Anh
 • Bảng điểm tiếng Việt (phô tô công chứng)
 • Bảng điểm tiếng Anh
 • Bằng tốt nghiệp Đại học (phô tô công chứng)
 • Giấy khai sinh (phô tô công chứng)
 • Giấy khám sức khỏe (Khám tại bênh viện cấp huyện trở lên, thời hạn dưới 6 tháng)
 • CMTND
 • Ảnh 4×6 (nền trắng)
Về nguyên tắc, CTCI Việt Nam không giữ bằng gốc và bản chính các giấy tờ của ứng viên.
Những giấy tờ bằng tiếng Việt phải được chính quyền địa phương hoặc đơn vị cấp giấy tờ đó công chứng. Trong trường hợp ứng viên không có điều kiện nộp đầy đủ hồ sơ trước khi thi tuyển, ứng viên có thể nộp trước: Đơn xin việc, CV và bằng tốt nghiệp (phô tô). Những giấy tờ khác ứng viên có thể nộp bổ sung trong quá trình thi tuyển hoặc khi ứng viên nhận được “Thư Mời Thử Việc”.

Share this post