Xây lắp: (Construction) (C)

Xây lắp: (Construction) (C)

CTCI Việt Nam cung cấp các dịch vụ như:

  • Quản lý công trường (Site management)
  • Quản lý nhà thầu phụ (Sub-contractor Control)
  • Giám sát thiết kế kỹ thuật (Supervision of Engineering Design)
  • Giám sát xây dựng công trình (Supervision of Construction Work)
  • Giám sát an toàn (Safety).
Ngoài việc nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng, CTCI Việt Nam cũng rất chú trọng an toàn công trường. Trong quá trình thực hiện dự án, đội ngũ kỹ sư CTCI Việt Nam luôn tuân thủ những quy định, tiêu chuẩn trong nước và quốc tế liên quan đến an toàn lao động. Ngoài ra, CTCI Việt Nam cũng coi bảo vệ môi trường là một trong những cam kết của mình.

Với mục tiêu “An toàn là trên hết, chất lượng là ưu tiên” và cam kết bảo vệ môi trường, CTCI Việt Nam không ngừng hoàn thiện chất lượng dịch vụ trên tất cả các quy mô và thể loại công trình.