Thiết kế kỹ thuật (E)

Thiết kế kỹ thuật (Engineering Design) (E)

  • Process Design Assistance
  • Piping Design
  • Equipment Design
  • Civil Design
  • Instrument and Control Design
  • Electrical Design

Đối với các nhà thầu EPC lớn trên thế giới, thiết kế được xem là mảng đóng vai trò quyết định sự thành bại của các công trình.

Nó là cơ sở, nền tảng và là thước đo chính xác để đánh giá một công ty trên con đường trở thành nhà thầu EPC. Để có được dịch vụ thiết kế hoàn hảo, đội ngũ kỹ sư cần phải hiểu biết sâu rộng về chuyên môn kỹ thuật, nắm chắc các tiêu chuẩn thiết kế và sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên dụng tiên tiến. Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của vấn đề này, Ban lãnh đạo CTCI Việt Nam đã hoạch định chính sách, chiến lược cho từng giai đoạn ngắn hạn, trung và dài hạn. CTCI Việt Nam luôn tập trung đào tạo nhằm nâng cao trình độ của kỹ sư. CTCI Việt Namcũng không ngừng đầu tư tài chính mua bản quyền phần mềm thiết kế và các trang thiết bị hiện đại phục vụ công việc.
Cho đến nay có thể nói CTCI Việt Nam đã tự tin đảm nhận nhiệm vụ thiết kế chi tiết (Detail Engineering Design) cho tất cả các công trình lớn nhỏ thuộc lĩnh vực lọc dầu, hóa dầu, hóa chất, điện, môi trường, cơ sở hạ tầng, các công trình công nghiệp khác… Ngoài ra, CTCI Việt Nam đã và đang từng bước nâng cao năng lực của mình thông qua việc hợp tác với các công ty mẹ như tập đoàn CTCI và các đối tác khác để tiến hành thiết kế cơ sở, làm nghiên cứu khả thi cho các công trình công nghiệp. Tính đến cuối năm 2009, kỹ sư CTCI Việt Nam đã tự mình đảm trách toàn bộ phàn thiết kế cho nhiều dự án trong và ngoài nước. Hiện nay, CTCI Việt Nam đang tích cực nâng cao trình độ và tiến những bước vững chắc vào lĩnh vực cao hơn đấy là tham gia thực hiện các dự án EPC.