Mua sắm (Procurement) (P)

Mua sắm (Procurement) (P)

Sau hơn 12 năm thành lập, CTCI Việt Nam vẫn không ngừng hoàn thiện các dịch vụ của mình trong đó không thể không kể đến mảng dịch vụ quan trọng là mua sắm.
Cho tới nay, CTCI Việt Nam đang tiến những bước tiến vững chắc trong lĩnh vực mua sắm, điều phối và lựa chọn các nhà cung cấp vật liệu, thiết bị trong nước. CTCI Việt Nam đã cử các nhân viên chủ chốt sang hỗ trợ CTCI trong lĩnh vực này nhằm học hỏi và nâng cao kinh nghiệm. Trong tương lai không xa, CTCI Việt Nam chắc chắn sẽ chủ động và độc lập trong lĩnh vực mua sắm vật tư trong và ngoài nước.